Υποτροφίες ΙΒ απο το Stelios Philanthropic Foundation στα Εκπαιδευτήρια Δούκα 2020 – 2021

Για 6 η συνεχόμενη χρονιά, το Ίδρυμα μας , προσφέρει, για το σχολικό έτος 2020-21, σε συνεργασία με το Σχολείο, 3 πλήρεις Yποτροφίες Yψηλής Aκαδημαϊκής Eπίδοσης για νέους μαθητές που ολοκληρώνουν φέτος τη Γ’ Γυμνασίου και επιθυμούν να ακολουθήσουν το Πρόγραμμα του International Baccalaureate.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων μέχρι: Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

Ημερομηνία Εξετάσεων: Κυριακή 17 Μαΐου 2020

Διευκρινίσεις: Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν σαφή προσανατολισμό για φοίτηση στο πρόγραμμα ΙΒ 2 υποτροφίες θα δοθούν σε μαθητές που ολοκληρώνουν τη Γ’ Γυμνασίου σε άλλο σχολείο 1 υποτροφία θα δοθεί σε παιδί αποφοίτου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα που ολοκληρώνει τη Γ’ Γυμνασίου και φοιτά σε άλλο σχολείο

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τελικό βαθμό Β’ Γυμνασίου 19.