καλωσ ηρθατε στην ελληνικη ιστοσελιδα του ιδρυματοσ

       Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων , κυρίως σε χώρες όπου ο ιδρυτής έχει                                                   ζήσει και δούλεψει – το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Κύπρο και το Μονακό

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

τροποι που το ιδρυμα δραστηριοποιειται στην ελλαδα

 1. Η πρωτοβουλία «Φαγητό από Καρδιάς» ξεκίνησε αρχικά το Μάιο του 2013 στην Κύπρο και επεκτάθηκε το 2014 και στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Διαχρονικός στόχος της όλα αυτά τα χρόνια είναι η υποστήριξη ανθρώπων που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Από την έναρξη του προγράμματος, το «Φαγητό από Καρδιάς» προσφέρει ένα δωρεάν σνακ και ένα χαμόγελο από καρδιάς σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη χωρίς καμία φυλετική, θρησκευτική και κοινωνική διάκριση. Σήμερα αριθμεί τα 7 σημεία διανομής σε Ελλάδα (Αττική) και 5 σε Κύπρο.
 2. Το Ίδρυμα του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, αποφοίτου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα 1984 (Stelios Philanthropic Foundation – www.stelios.org), προσφέρει κάθε σχολικό έτος , σε συνεργασία με το Σχολείο, τρεις πλήρεις Yποτροφίες Yψηλής  Aκαδημαϊκής Eπίδοσης για νέους μαθητές που ολοκληρώνουν, φέτος, τη Γ’ Γυμνασίου και επιθυμούν να ακολουθήσουν το Πρόγραμμα του International Baccalaureate.
 3. Τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας που διοργανώνονται κάθε χρόνο εδώ και 11 συνεχή έτη. Αποκλειστικά για νέους επιχειρηματίες στην Ελλάδα, κάτω των 40 ετών (που γεννήθηκαν το 1979 ή αργότερα) και που έχουν δημιουργήσει μια εταιρεία στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια με ελάχιστο μικτό κέρδος € 10.000 ετησίως. Η επιχείρησή τους πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον δύο άτομα και ο επιχειρηματίας πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% της εταιρείας. Εάν οι ιδιοκτήτες είναι δύο, θα πρέπει να κατέχουν πάνω από το 80% της εταιρείας μεταξύ τους. Δίνονται συνολικά 9 βραβεία των € 10.000 έκαστο , καθώς και το πρώτο βραβείο αξίας € 30.000 .  
 4. Χρηματικές δωρεές σε άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης των πλέων αδύναμων μελών της κοινωνίας. Ακόμα σε περιπτώσεις σοβαρών καταστροφών, διατίθενται πρόσθετα κεφάλαια για την ανακούφιση των δεινών. Για παράδειγμα δόθηκαν 505.000 € το Νοέμβριο του 2018 κατευθείαν στους κοντινότερους συγγενείς 94 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των φονικών πυρκαγιών στο Μάτι Αττικής.
 5. Συντονισμός δράσεων και διάθεση των διαθέσιμων χώρων μας σε άλλες ΜΚΟ και φιλανθρωπικές οργανώσεις , με σκοπό την διοργάνωση πάσης φύσεως ευεργετικών προγραμμάτων , όπως τα μηνιαία δωρεάν σεμινάρια επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το Princes Trust International.

μερικοί τρόποι λειτουργίασ του ιδρύματοσ στισ αλλεσ χωρεσ που δραστηριοποιειται

 

 1. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ .
  Κάθε χρόνο προσφέρουμε πολλά χρηματικά βραβεία . Στην Κύπρο γίνεται σε ομάδες που συνεργάζονται και απαρτίζονται απο τουλάχιστον έναν Τουρκοκύπριο και έναν Ελληνοκύπριο . Σε κάθε νικηφόρο ομάδα απονέμεται χρηματικό έπαθλο 10.000 € . Από το 2009, η συνολική αξία των βραβείων που χορηγούνται για δικοινοτική συνεργασία ανέρχεται σε 3.250.000 €.
 2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ .
  Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το βραβείο λειτουργεί σε συνεργασία με το Leonard Cheshire, ένα ίδρυμα που επικεντρώνεται στη βοήθεια στην αναπηρία. Τα βραβεία απονέμονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν ξεκινήσει τη δική τους επιχείρηση.
 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΟΥΚΑ 
  Δινωνται υποτροφίες ώστε νέα παιδιά να μπορέσουν να φοιτήσουν σε σχολεία και πανεπιστήμια όπου ο Στέλιος ήταν και ο ίδιος εκπαιδευμένος (Γυμνάσιο Δούκας στην Αθήνα, LSE και City University στο Λονδίνο)

welcome to the greek website of the foundation

 1.           The “Food from the Heart” initiative was first launched in May 2013 in Cyprus and expanded in 2014 to Athens during the financial crisis. Its long-term goal all these years is to support people in difficult financial situations. Since the launch of the program, Food from the Heart has been offering a free snack and a hearty smile to people who really need it without any racial, religious or social discrimination. Today it has 7 distribution points in Greece (Attica) and 5 in Cyprus.
 2.          The Young Entrepreneur Awards have been held every year for 11 consecutive years. They are exclusively addressed for young entrepreneurs in Greece under 40 years of age (born in 1979 or later) who have set up a company in Greece for the last 5 years with a minimum profit of € 10,000 per year. Their business must employ at least two people and the entrepreneur must own at least 50% of the company. If the owners are two, they must own more than 80% of the company between them. There are a total of 9 prizes of € 10,000 each and the first prize of € 30,000.
 3.           Donations to other charities and organizations active in the field of social welfare and support for the weakest members of society. Also in cases of serious disasters, additional funds are available to alleviate the suffering. For example,  € 505,000 was given in November 2018 directly to the nearest relatives of 94 people who died during the deadly fires in Mati Attica.
 4.       Coordinate actions and make available our space to other NGOs and charities to organize all kinds of benefit programs, such as monthly free entrepreneurship seminars in collaboration with Princes Trust International.

A few more ways that the foundation operates in other countries

1. PROMOTING LASTING PEACE ON THE ISLAND OF CYPRUS.

Each year we offer several bi-communal awards to teams comprising one Turkish Cypriot and one Greek Cypriot, who are cooperating on the island. Each winning team is granted a €10,000 cash prize. Since 2009, the total value of the awards granted to bi-communal collaboration amounts to €3,250.000.

2. SUPPORTING DISABLED ENTREPRENEURS WITH CASH PRIZES TO STIMULATE ECONOMIC GROWTH AND JOB CREATION IN THEIR COMMUNITIES.

In the UK an award is operated in conjunction with Leonard Cheshire, a charity that focuses on helping disability. Prizes are awarded to those disabled people who have started their own business.

3. FUNDING SCHOLARSHIPS FOR YOUNG PEOPLE to attend schools and universities where the founder was himself educated.(Doukas High School in Athens ,LSE and City University in London).