ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τα νέα κεντρικά γραφεία του Ιδρύματος βρίσκονται στο Κολωνάκι επι της οδού Αλωπεκής , στον αριθμό 5.