ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ​

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων , κυρίως σε χώρες όπου ο ιδρυτής έχει ζήσει και δούλεψει – την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και το Μονακό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πατήστε στις παρακάτω εικόνες για περισσότερες πληροφορίες στα τελευταία νέα μας:

ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 1. Η πρωτοβουλία «Φαγητό από Καρδιάς» ξεκίνησε αρχικά το Μάιο του 2013 στην Κύπρο και επεκτάθηκε το 2014 και στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Διαχρονικός στόχος της όλα αυτά τα χρόνια είναι η υποστήριξη ανθρώπων που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Από την έναρξη του προγράμματος, το «Φαγητό από Καρδιάς» προσφέρει δωρεάν σνακ και ένα χαμόγελο από καρδιάς σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη χωρίς καμία φυλετική, θρησκευτική και κοινωνική διάκριση. Σήμερα αριθμεί σε 7 σημεία διανομής σε Ελλάδα (Αττική) και 5 σε Κύπρο.
 2. Το Ίδρυμα του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, αποφοίτου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα 1984 (Stelios Philanthropic Foundation – www.stelios.org), προσφέρει κάθε σχολικό έτος , σε συνεργασία με το Σχολείο, δύο πλήρεις Yποτροφίες Yψηλής  Aκαδημαϊκής Eπίδοσης για νέους μαθητές που ολοκληρώνουν, φέτος, τη Γ’ Γυμνασίου και επιθυμούν να ακολουθήσουν το Πρόγραμμα του International Baccalaureate.
 3. Τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τα βραβεία που διοργανώνονται κάθε χρόνο εδώ και 11 συνεχή έτη. Το έτος 2020 και 2021 τα βραβεία αναβλήθηκαν και ξεκινούν ξανά το 2022. Απευθύνονται αποκλειστικά σε νέους και νέες Έλληνες επιχειρηματίες μέχρι 40 ετών που έχουν ιδρύσει την εταιρεία τους στην Ελλάδα και έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα τα τελευταία 5 χρόνια, συγκεντρώνοντας συνολικό τζίρο τουλάχιστον 30.000 € το χρόνο. Η επιχείρησή τους πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 3 άτομα και ο επιχειρηματίας πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% αυτής. Εάν οι ιδιοκτήτες είναι δύο, θα πρέπει να κατέχουν πάνω από το 80% της εταιρείας μεταξύ τους. Έπαθλα συνολικής αξίας 100.000 € σε 3 νικητές και συγκεκριμένα: 50.000  στον πρώτο νικητή, 30.000  στον δεύτερο και 20.000  στον τρίτο.
 4. Χρηματικές δωρεές σε άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης των πλέον αδύναμων μελών της κοινωνίας. Ακόμα σε περιπτώσεις σοβαρών καταστροφών, διατίθενται πρόσθετα κεφάλαια για την ανακούφιση των δεινών. Για παράδειγμα δόθηκαν 505.000 € το Νοέμβριο του 2018 κατευθείαν στους κοντινότερους συγγενείς 94 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των φονικών πυρκαγιών στο Μάτι Αττικής.
 5. Συντονισμός δράσεων και διάθεση των διαθέσιμων χώρων μας σε ΜΚΟ και φιλανθρωπικές οργανώσεις , με σκοπό την διοργάνωση πάσης φύσεως ευεργετικών προγραμμάτων , όπως τα μηνιαία δωρεάν σεμινάρια επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το Princes Trust International.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

 1. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ .
  Κάθε χρόνο προσφέρουμε πολλά χρηματικά βραβεία . Στην Κύπρο γίνεται σε ομάδες που συνεργάζονται και απαρτίζονται από τουλάχιστον έναν Τουρκοκύπριο και έναν Ελληνοκύπριο.
 2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ .
  Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το βραβείο λειτουργεί σε συνεργασία με το Leonard Cheshire, ένα ίδρυμα που επικεντρώνεται στη βοήθεια στην αναπηρία. Τα βραβεία απονέμονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν ξεκινήσει τη δική τους επιχείρηση.
 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΟΥΚΑ 
  Δίνονται υποτροφίες ώστε νέα παιδιά να μπορέσουν να φοιτήσουν σε σχολεία και πανεπιστήμια όπου ο Σερ Στέλιος ήταν και ο ίδιος μαθητής (Εκπαιδευτήρια Δούκα στην Αθήνα, LSE και City University στο Λονδίνο)

Welcome to the Greek website of the foundation

 1.           The “Food from the Heart” initiative was first launched in May 2013 in Cyprus and expanded in 2014 to Athens during the financial crisis. Its long-term goal all these years is to support people in difficult financial situations. Since the launch of the program, Food from the Heart has been offering a free snack and a hearty smile to people who really need it without any racial, religious or social discrimination. Today it has 7 distribution points in Greece (Attica) and 5 in Cyprus.
 2.          The Young Entrepreneur Awards have been held every year for 11 consecutive years. For the year 2020 and 2021 the awards were postponed but are getting back in 2022. They are exclusively addressed for young entrepreneurs in Greece under 40 years of age who have set up a company in Greece for the last 5 years with a minimum turnover of 30,000 € per year. Their business must employ at least three people and the entrepreneur must own at least 50% of the company. If the owners are two, they must own more than 80% of the company between them. 50,000 € for the first prize, 30,000 € for the second prize and 20,000 € the third prize.
 3.           Donations to other charities and organizations active in the field of social welfare and support for the weakest members of society. Also in cases of serious disasters, additional funds are available to alleviate the suffering. For example, € 505,000 was given in November 2018 directly to the nearest relatives of 94 people who died during the deadly fires in Mati Attica.
 4.       Coordinate actions and make available our space to other NGOs and charities to organize all kinds of benefit programs, such as monthly free entrepreneurship seminars in collaboration with Princes Trust International.

A few more ways that the foundation operates in other countries

1. PROMOTING LASTING PEACE ON THE ISLAND OF CYPRUS.

Each year we offer several bi-communal awards to teams comprising one Turkish Cypriot and one Greek Cypriot, who are cooperating on the island. Each winning team is granted a €10,000 cash prize. Since 2009, the total value of the awards granted to bi-communal collaboration amounts to €3,250.000.

2. SUPPORTING DISABLED ENTREPRENEURS WITH CASH PRIZES TO STIMULATE ECONOMIC GROWTH AND JOB CREATION IN THEIR COMMUNITIES.

In the UK an award is operated in conjunction with Leonard Cheshire, a charity that focuses on helping disability. Prizes are awarded to those disabled people who have started their own business.

3. FUNDING SCHOLARSHIPS FOR YOUNG PEOPLE to attend schools and universities where the founder was himself educated.(Doukas High School in Athens ,LSE and City University in London).